PROJEKTS BALTIC GRASSLAND-BEEF
Kvalitatīva gaļas šķirnes liellopu gaļa, kas audzēta Baltijas valstīs

Par projektu

Pamatideja

• Klimata pārmaiņas pasaulē ietekmē pārtikas un lauksaimniecības prešu ražošanu
• Pieaug pieprasījums pēc bioetanola produktiem (naftas un gāzes cenas)
• Nepieciešams samazināt CO2 emisijas
• Globāls pārtikas cenu pieaugums
• Liellopu gaļa ražota, balstoties uz spēkbarību un koncentrātiem, kas konkurē ar cilvēka uzturu, bet barība nav pārtika
• Pieprasījums pēc ekoloģiski un dzīvniekiem draudzīgi audzētas pārtikas pieaug
• Rietumeiropā samazinās liellopu gaļas pašnodrošinājuma līmenis
• Palielinoties pieprasījumam pieaug cenas Dienvidamerikā

Mērķis

• Biotopam piemērota produkcija (gaļa, kas ražota ar rupjo lopbarību)
• Pārtikas produkti, kas balstīti uz ekoloģiski un dzīvniekiem draudzīgu ražošanu
• Augstas kvalitātes produktu popularizēšana
• Attīstīt zīdītājmāšu audzēšanu liellopu gaļas ražošanai
• Veicināt klimata balansu importētajiem gaļas liellopiem

Baltijas valstis

Baltijas valstīm raksturīga meža ainava ar kāpām un morēnām. Apmēram 40% no visas platības ir apmežota, bet apmēram 40% zemes tiek izmantota lauksaimniecībā. Salīdzinoši aukstā klimata dēļ, daļa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību nav piemērota kultūraugu audzēšanai. Liellopu audzēšana ir lielisks veids kā šīs platības apsaimniekot.