PROJEKTS BALTIC GRASSLAND-BEEF
Kvalitatīva gaļas šķirnes liellopu gaļa, kas audzēta Baltijas valstīs

Šķirnes

BGB produkcijai izmanto liellopu šķirnes, kas piemērotas attiecīgā reģiona klimatam, nobarojamas pamatā ar rupjo barību un neprasa papildus aprūpi atnešanās periodā. Šķirnes izvēle ir atkarīga no saimniecības darbības intensitātes un nodrošinātās barības kvalitātes.

Izvēloties zīdītājgovis BGB produkcijai jāņem vērā sekojoši ieteikumi:

Vieglas dzemdības un labs piena izslaukums ir priekšnoteikumi iespējamai atražošanai. Šķirnes ar šādām īpašībām ir Anguss, Aubraks, Brown (Šveices gaļas šķirne), Šarolē, Herefordas, Limuzīna, Salēras, Sīmentāla, Tiroles pelēkās un viņu krustojumi ir piemēroti zīdītājgovju audzēšanai.

Vaislinieka izvēle ir atkarīga no saimniecības ražošanas intensitātes. Prioritārā pazīme, izvēloties bulli, ir augsta indivīda muskuļu masa. BGB dzīvniekiem jābūt sēklotiem ar atzītu gaļas šķirnes tīršķirnes liellopu.

Govīm jābūt vismaz F-1 klases gaļas liellopa krustojumam.

BGB dzīvnieki un viņu mātes ir reģistrētas katras valsts atbildīgajā organizācijā (Baltic Vianco, EBBA vai LMGAGA).

Dzīvnieki, kas pavairoti izmantojot embriju pārstādīšanas metodi un kuru izcelšanās ir no Beļģu Zilā Buļļa šķirnes nav piemēroti BGB projektam. Tie nevar būt marķēti, kā BGB dzīvnieki.