PROJEKTS BALTIC GRASSLAND-BEEF
Kvalitatīva gaļas šķirnes liellopu gaļa, kas audzēta Baltijas valstīs

Zīdītājgovju audzēšana

Baltic Grassland-Beef (BGB) ir kvalitatīva gaļa no 20 mēnešus vecām telēm un no zīdītājgovīm dzimušiem vēršiem. Gaļas liellopu šķirne garantē izcilu gaļas kvalitāti.

BGB saimniecības ievēro visus dzīvnieku labturības, kā arī dabai draudzīgas audzēšanas un barošanas nosacījumus. Teļi pēc dzimšanas turpina uzturēties kūtī vai pļavā, kopā ar savām mammām. Viens no priekšnosacījumiem saimniecībās ir nepiesietā turēšana, kā arī nepārtraukts ganību nodrošinājums vasarā un pastaigu laukums pie novietnes ziemā. Dzīvnieki pļavas un ganības izmanto ekstensīvi.

Kā galveno barību teļu audzēšanā izmanto mātes pienu, ko vēlāk papildina ganību zāle un siens. Pēc atšķiršanas (8-10. mēn. vecumā), dzīvnieki obligāti jānodrošina ar nepiesietās turēšanas kūti vai nojumēm. Veģetācijas periodā nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu pieeju ganībām. Ražošanā aizliegts lietot dzīvnieku izcelsmes taukus vai olbaltumvielas, augšanas stimulatorus vai ĢMO.