PROJEKTAS BALTIJOS LANKŲ JAUTIENA
Aukštos kokybės jautienas gamyba iš karvių žindenių bandų Baltijos šalyse

PROJEKTAS «BALTIC GRASSLAND-BEEF» - KAS TAI?

Pradinė padėtis

 • Klimato pokyčiai visame pasaulyje daro įtaką maisto ir žemės ūkio produktų gamybai
 • Didėjanti bioetanolio produktų paklausa (naftos ir dujų kaina)
 • CO² emisijos mažinimas
 • Maisto produktų kainų didėjimas pasaulyje
 • Žmonės renkasi tarp jautienos, kuri yra užauginta koncentruotų pašarų pagrindu, arba nenaudojant koncentruotų pašarų
 • Didėja maisto, pagaminto ekologišku arba gyvuliams draugišku būdu, paklausa
 • Vakarų Europoje užauginama vis mažiau jautienos, kurios kiekis nebegali patenkinti vidutinio vartotojo poreikio
 • Didėjanti jautienos paklausa trečiosiose šalyse (Kinija, Indija ir Rytų Europa) > kainas kilimas Pietų Amerikoje

Tikslai

 • Arealui tinkama produkcija (stambiaisiais pašarais šertų gyvulių mėsa)
 • Maistas gaminamas ekologišku ir gyvūnams draugišku būdu
 • Aukštos kokybės  produktų propagavimas (skerdena ir vartojimas)
 • Karvių žindenių gyvulininkystės įtvirtinimas (jautienos gamyba)
 • Teigiamo importuojamos jautienos poveikio klimato pusiausvyrai rėmimas

Baltijos šalys

Baltijos šalys yra miškingos, joms būdingos kopos ir morenos. Apie 40% paviršiaus sudaro miškai, dar 40% ploto naudojama ūkininkauti. Didelė dalis lankų yra netinkamos kultivuoti dėl su klimatu su-sijusių priežasčių, todėl mėsinių galvijų auginimas yra puikus būdas tinkamai išnaudoti lankas.